HOME

Pertubuhan      Kebajikan    Kasih    Nurul   Iman   Negeri    Perak                 ( Reg. No.3092-11-PRK)   atau  Rumah   Nurul   Iman  adalah   sebuah   badan   bukan   kerajaan  ( NGO )  yang  mengedalikan  Pusat   Jagaan  Anak  Anak  Yatim  dan  Miskin  Nurul    Iman              ( JKM Reg. No. A/P JB KK 041/2017 ) .;  Kebajikan   Kasih   Nurul   Iman   Negeri   Perak   dengan   aktif menjalankan  aktiviti  memberi  perlindungan,  pengasuhan  dan pendidikan kepada anak anak yatim dan miskin secara percuma.

Pertubuhan   Kebajikan  Kasih  Nurul  Iman  Negeri  Perak  ditadbir oleh satu jemaah  jawatankuasa  yang berkuasa  menentukan  perjalanan pertubuhan dan  urus  tadbir dan hal ehwal  kewangan  Pusat  Jagaan  Anak  Anak  Yatim Dan  Miskin  Nurul  Iman.

Bagi memastikan perjalanan kerja sosial Pertubuhan Kebajikan Kasih Nurul Iman  Negeri  Perak  mencapai  matlamat,  segala  urusan  kerja sosial akan dijalankan  mengikut  dasar  yang  telah  ditetapkan  dan  kehendak  undang- undang Kerajaan Malaysia.
Select Language :
(Kemaskini 30/05/2018) KAMI AMAT MEMERLUKAN BANTUAN DANA BAGI MENAMPUNG KOS OPERASI PUSAT JAGAAN, Untuk maklumat sila hubungi 0165460071

PERTUBUHAN KEBAJIKAN KASIH NURUL IMAN NEGERI PERAK
Bantu Kami
Kami Memerlukan Bantuan Anda
Bookmark and Share
PERTUBUHAN KEBAJIKAN KASIH NURUL IMAN NEGERI PERAK
Pentadbir
PUSAT JAGAAN ANAK ANAK YATIM DAN MISKIN NURUL IMAN ( CAWANGAN IPOH ) dan PUSAT JAGAAN ANAK ANAK YATIM DAN MISKIN NURUL IMAN ( CAWANGAN KAMUNTING )
Email : admin@nuruliman.org.my
Visitor Online