+6055260071
+6055280071
admin@nuruliman.org.my

Terma Dan Syarat

Selamat datang ke laman web kami.


Laman web ini dimiliki sepenuhnya oleh Pusat Jagaan Anak Anak Yatim Dan Miskin Nurul Iman bagi pihak PERTUBUHAN KEBAJIKAN KASIH NURUL IMAN NEGERI PERAK dan menyediakan maklumat umum. Semua operasi dan perkhidmatan yang terdapat di laman web ini diuruskan sepenuhnya oleh kami. Dari semasa ke semasa kami akan mengubah terma dan kami menasihati anda untuk menyemak terma-terma ini dari semasa ke semasa apabila lawatan anda di laman web ini. harap jangan teragak-agak untuk menghubungi pentadbir laman web yang disenaraikan di halaman maklumat hubungan di laman web ini.Istilah ‘Pusat Jagaan Anak Anak Yatim Dan Miskin Nurul Iman’ atau ‘kami’ atau ‘kami’ merujuk kepada pemilik laman web yang alamatnya berdaftar adalah Plot 359, Lorong Dato, Jalan Dato, Kampung Manjoi, 30020 Ipoh, Perak Darul Ridzuan, Malaysia.Nombor pendaftaran kami ialah IP0246504-U.


Istilah ‘anda’ merujuk kepada pengguna atau penonton laman web kami.Pengguna Internet yang mengakses dan menggunakan laman web ini akan menerima semua Terma dan Syarat yang dinyatakan dan akan secara automatik terikat oleh terma dan syarat tersebut setelah menggunakan laman web. Dengan menggunakan laman web ini, anda menyatakan bahawa anda telah membaca dan memahami terma dan syarat yang dinyatakan di sini dan bahawa anda bersetuju untuk terikat oleh mereka. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan bida dengan terma dan syarat ini, jangan gunakan laman web atau muat turunmaterial dari laman web ini.


HAK CIPTA


Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua bahan di laman web ini dilindungi sebagai hak cipta. Pengguna internet, tanpa izin bertulis daripada kami, adalah dilarang untuk menyalin, mengedar, menyiarkan atau mengeksploitasi kandungan laman web ini ATAU menggunakan laman web ini untuk sebarang tujuan lain yang tidak dinyatakan di sini. Anda dilarang menggunakannya tanpa kebenaran bertulis daripada kami dan pihak lain. Sebarang pelanggaran hak-hak ini akan menghasilkan tindakan undang-undang yang sesuai.


AKSES


Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk menjadikan laman web dan kandungannya tersedia untuk pengguna, namun tidak menjamin atau mewakili akses ke tapaknya tidak terganggu atau bebas. Kami berhak atas budi bicara mutlak kami untuk menolak pengguna akses ke laman web kami atau mana-mana bahagiannya tanpa notis dan menolak untuk memberikan perkhidmatan kepada mana-mana pengguna yang melanggar syarat-syarat tersebut.


DERMA


Anda boleh menyalurkan sumbangan anda dalam sebarang bentuk kepada PERTUBUHAN KEBAJIKAN KASIH NURUL IMAN NEGERI PERAK. Kami ingin mengisytiharkan bahawa kami tidak pernah meluluskan atau mengaitkan mana-mana ejen untuk mengumpul apa-apa derma atas nama Pertubuhan Kebajikan Kasih Nurul Iman Negeri Perak. Untuk maklumat lanjut dan penjelasan, sila hubungi pihak pengurusan.


MAKLUMBALAS


Anda bersetuju bahawa anda adalah dan akan bertanggungjawab semata-mata untuk kandungan mana-mana penyerahan yang anda buat, dan anda tidak akan menyerahkan bahan yang menyalahi undang-undang, memfitnah, kasar atau lucah. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan menghantar apa-apa ke tapak yang akan melanggar mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, tanda dagangan, privasi atau hak peribadi atau hak milik yang lain.


PAUTAN


Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke tapak pihak ketiga. Pusat Jagaan Anak Anak Yatim Dan Miskin Nurul Iman tidak bertanggungjawab terhadap kandungan tapak tersebut kerana ia dikendalikan oleh entiti lain. Kami menyediakan pautan ini hanya sebagai kemudahan. Kemunculan pautan tidak membayangkan pengendorsan kami, dan kami juga tidak bertanggungjawab terhadap kandungan mana-mana tapak yang dipautkan. Penggunaan kandungan di laman pihak ketiga adalah risiko anda sendiri. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengambil semua langkah perlindungan untuk melindungi daripada virus atau unsur-unsur yang merosakkan.