+6055260071
+6055280071
admin@nuruliman.org.my

Bolehkah pusat jagaan ini mengambil bayi atau kanak-kanak yang berumur dibawah 2 tahun?

Soalan-soalan lazim

Bolehkah pusat jagaan ini mengambil bayi atau kanak-kanak yang berumur dibawah 2 tahun?

Pada lazimnya kami tidak mengambil bayi atau kanak-kanak yang dibawah umur 2 tahun. Tetapi jika ia melibatkan anak tidak sah taraf yang berlaku persenketaan antara ibu dan keluarga ibunya maka bayi itu akan diambil dengan syarat. Ibu wajib menandatangani surat kebenaran untuk bayi itu diambil oleh pihak ketiga sebagai anak angkat dengan kebenaran Jabatan Kebajikan Masyarakat.