+6055260071
+6055280071
admin@nuruliman.org.my

Saya wakil IPTA/IPTS ingin mengadakan acara bersama penghuni pusat jagaan ini, Bagaimanakah boleh saya lakukan sedemikian?

Soalan-soalan lazim

Saya wakil IPTA/IPTS ingin mengadakan acara bersama penghuni pusat jagaan ini, Bagaimanakah boleh saya lakukan sedemikian?

Semua IPTA/IPTS digalakkan untuk menjalankan acara atau aktiviti di pusat jagaan ini dan permohonan boleh dibuat dengan mengisi borang yang disediakan dilawan sesawang ini.

Perlu diambil perhatian, pemakaian anda semua WAJIB tidak menjolok mata dan ketepatan masa amat dititik beratkan.